Gebyrer for konsulære tjenester

19.10.2020

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtarrif for norske utenriksstasjoner. De betales i lokal valuta (euro/EUR). Vi gjør oppmerksomme om at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 19. oktober 2020 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Nytt pass: EUR 120

Nytt pass/barn under 16 år: EUR 70

Nødpass: EUR 160

Bekreftelse av kopi/signatur
av norske dokumenter: EUR 30