Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Gebyrer for konsulære tjenester

01.01.2020 //

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtarrif for norske utenriksstasjoner. De betales i lokal valuta (euro/EUR). Vi gjør oppmerksomme om at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 1. januar 2020 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Nytt pass/nødpass:                                         60 euro

Nytt pass/nødpass barn (under 16 år):       35 euro

Bekreftelse av kopi/signatur
av norske dokumenter:                                30 euro

Utstedelse av CRA (sjømenn):                      60 euro