Gebyrer for konsulære tjenester

01.01.2019 //

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtarrif for norske utenriksstasjoner. De betales i lokal valuta (euro/EUR). Vi gjør oppmerksomme om at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 1. januar 2019 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Nytt pass/nødpass:                                      50 euro

Nytt pass/nødpass barn (under 16 år):     30 euro

Bekreftelse av kopi/signatur:                      40 euro

Utstedelse av CRA (sjømenn):                     60 euro