Vigsler

Ambassaden i Berlin har vigselsrett og vier om lag 50 par i året. Minst en av brudefolkene må være norsk borger og ingen av brudefolkene kan være tysk statsborger.

| oppdatert 07. aug 2023

 

For nordmenn som ønsker å gifte seg i Tyskland finnes det tre alternativer:

  • Ved ambassaden i Berlin
  • Ved den norske sjømannskirken i Berlin og Hamburg
  • For tyske myndigheter

Praktisk informasjon for vigsler ved ambassaden

Vigsler finner sted på torsdager, henholdsvis kl. 14:00, kl. 14:30 og 15:00. Det foretas ingen vigsler i perioden fra 1. juli til 15. august, samt over jul og nyttår. Vigselen er gratis. Avtale inngås ved henvendelse til ambassaden på e-post. 

Ved oppmøte må brudefolkene og evt. medfølgende vitner fremvise gyldig identifikasjon. Brudeparet kan ha med seg inntil åtte gjester (flere kan vurderes etter forespørsel). Ambassaden kan ved ønske stille med vitner. Det er tillatt å ta bilder under seremonien.

 

Prøving av ekteskapsvilkår

Før en kan gifte seg må ekteskapsvilkårene prøves.

I Norge er det Skatteetaten som står for prøving av ekteskapsvilkårene Brudefolkene må ta kontakt med Skatteetaten. Vær obs på eventuell behandlingstid. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder.

Prøvingsattesten sendes ambassaden per mail, senest en uke før vigselen.

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par (også likekjønnede) hvor begge eller den ene av partene er norsk. Ambassaden har ikke fullmakt til å vie tyske borgere i Tyskland. Det kreves lovlig opphold i Tyskland på vigselstidspunktet. Med "Duldung" kan en ikke bli viet på ambassaden.

 

Vigsel for tyske myndigheter

Skal du som norsk statsborger gifte deg på Standesamt, må du søke om norsk ekteskapsattest (Ehefähigkeitszeugnis). Informasjon om vigsel i utlandet finner du her.

Er du skilt for tysk rett må tysk skilsmisseattest med apostille (påført av Amtgericht) anerkjennes hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

Er du skilt i Norge må apostille påføres av Statsforvalteren.

 

Vigsel av utenlandske borgere i Norge/Eheschließungen ausländischer Staatsbürger:innen in Norwegen

Informasjon om dette finner du hos Skatteetaten.

Informationen hierzu finden Sie bei den norwegischen Steuerbehörden  (Englisch/Norwegisch) oder auch bei BVA Bund und dem Auswärtigen Amt (Deutsch).