Image of a passport

Pass og statsborgerskap

Her finner du all informasjon du trenger om passøknader og statsborgerskap.

MERK: For å søke om pass eller ordne andre konsulære saker personlig ved ambassaden i Berlin må du bestille time på forhånd.

 

Det er fra 1. november 2022 innført nye retningslinjer for søknad om pass til barn. Les mer om dette under punktet "barn og pass".

 

Viktig tilleggsinformasjon:

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land.

Dette kan medføre at det tar lenger tid å få passet etter bestilling. Søkere må altså påregne mer ventetid enn normalt. Ambassaden har ingen mulighet til å påvirke produksjonen av pass.

Pass – Politiet.no