Image of a passport

Pass og statsborgerskap

Her finner du all informasjon du trenger om passøknader og statsborgerskap.

MERK: For å søke om pass eller ordne andre konsulære saker personlig ved ambassaden i Berlin må du bestille time på forhånd.