Reiseforsikring. Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise og tidsrom. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

• Dekker forsikringen det landet du skal reise til? • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet? • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker. • Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd. • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort som du kan bestille på følgende måter: 1) Via internettsiden til NAV www.nav.no. 2) Via SMS til 26626: Kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) 3) NAV automatiske servicetelefon 810 33 810. 4) Henvendelse til NAV Helsetjenesteforvaltning Servicesenter 0047 33 51 22 80

 Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere, men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Godt forarbeid er viktig, spesielt hvis reisens formål er behandling. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!

GOD REISE