Pass, nødpass, personnummer

Les mer om å fornye pass mens du er i Etiopia eller Djibouti, hva du gjør når passet er stjålet eller mistet, hvordan du får nytt pass til barn og hva som gjelder for å få nødpass og andre midlertidige reisedokumenter. Merk at pass ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp.