Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ethiopian Birr
Ethiopian Birr

Bistand til norsk næringsliv

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Etiopia.

Ambassaden kan bistå med følgende:

  • Tilby råd om lokale markedsforhold, de forskjellige rammevilkårene for drift av næringsvirksomhet i Etiopia, samt flaskehalser bedriftene kan møte på veien
  • Etablere møteplasser og tilrettelegge for samtaler med lokale myndigheter
  • Bistå med nærmere vurdering av konkrete problemstillinger og formidling av kontakt med relevante aktører
  • Formidling av informasjon angående sikkerhet, reiseråd og endringer i relevant regelverk
  • Tilby fagkunnskap innen en rekke områder som inngår i Norges bilaterale og multilaterale engasjement i landet, regionale politiske spørsmål, landbruk, miljø og fornybar energi