For nordmenn / For Norwegian citizens

Service icon

COVID-19 informasjon

13. mars 2020 ble det første koronatilfellet påvist i Etiopia. 11. april 2020 innførte myndighetene en landsomfattende unntakstilstand.

Service icon

Reiseinformasjon for Etiopia

Ambassaden oppfordrer alle reisende og fastboende å holde seg løpende oppdatert om situasjonen i landet.

Service icon

Registrer ditt opphold i Etiopia elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere til å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold - Reiseregistrering.no

Service icon

Pass, nødpass, personnummer

Les mer om å fornye pass mens du er i Etiopia eller Djibouti, hva du gjør når passet er stjålet eller mistet, hvordan du får nytt pass til barn og hva som gjelder for å få nødpass og andre midlertidige reisedokumenter. Merk at pass ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp.

Service icon

Legalisering av dokumenter og notorialforretninger

Ambassaden anbefaler alle som ønsker å benytte norske dokumenter i Etiopia å sette seg inn i prosessene for dette før de reiser fra Norge. Ambassaden stempler ikke dokumenter som er utstedt i Norge.

Service icon

Bistand til norske borgere i Etiopia

En av ambassadens mange oppgaver er å gi råd og hjelp når det er behov for dette. Her følger informasjon om hvilken type hjelp ambassaden kan og ikke kan yte.

Service icon

Bistand til norsk næringsliv

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Etiopia.

Service icon

Om ambassaden

Ambassaden i Addis Abeba representerer Norge i Etiopia og Djibouti.