Personnummer for barn født i utlandet

Norske borgere som er født i utlandet må ha et norsk personnummer før det kan søkes om pass, dette kan du søke om ved ambassaden.

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor (slik disse defineres i Barneloven) er automatisk norsk statsborger. Dette trenger man ikke søke om. Skal imidlertid fødselen registreres hos norsk folkeregister, og/eller om barnet skal ha norsk pass, må det først søkes om norsk fødselsnummer. Søknaden sendes Skatteetaten via ambassaden.

Skatteetaten har utarbeidet en veiviser hvor du kan få tilpasset informasjon om hva som kreves ved anmodning om fødselsnummer. Dette varierer fra sak til sak. Se her for veiviseren: Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten

 

Offisiell fødselsattest for barn med utenlandske foreldre født i Etiopia

Ambassaden har fått informasjon om at det er problematisk å få utstedt offisiell fødselsattest for barn med utenlandske foreldre i Etiopia. Dette skal gjelde barn født i Etiopia, der begge foreldrene har annet statsborgerskap enn etiopisk, unntak gjelder for de med «etiopisk born ID». Ambassaden ønsker å gjøre alle norske borgere klar over dette, og oppfordrer alle som planlegger fødsel i Etiopia, om å innhente informasjon fra etiopiske myndigheter før fødsel. Man bør være klar over at offisiell fødselsattest er et dokumentkrav for å få norsk pass 

Søknadskrav for personnummer til barn født i Etiopia, Djibouti og Somalia:

  • Original, offisiell fødselsattest med apostille, oversatt til norsk eller engelsk. Foreldrenes identitet tydelig fremkommer må fremlegges. Attester må være legalisert av utstederlandets myndighet.
  • Foreldrenes gyldige legitimasjon (pass) må fremlegges.
  • Dersom foreldrene er gift bes vigselsattest vedlegges. Hvis attesten er utstedt lokalt vil må den være legalisert av utstederlandets myndighet
  • Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn. Søknader kan innleveres i ambassadens konsulære åpningstid.

Dersom det er en norsk far til barn født i utlandet, og han er reg. bosatt og ugift i DSF, må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4. Denne erkjennelsen må godtas og signeres av mor også. Ovennevnte gjelder ikke dersom norsk borger, mor og/eller far, er registrert som utvandret fra Norge. Da gjelder ikke den norske barneloven og fødselen må godkjennes og registreres av NAV internasjonal før en søknad om personnummer kan fremmes.

Merk at DNA-testing påkreves i søknader fra Etiopia og Somalia. Søkere må betale for DNA-testing direkte til Personregisterets konto i Norge når en anmodning om DNA testing mottas på deres folkeregistrerte adresse. Ambassaden vil bli tilsendt utstyr for DNA-testing av personregisteret når betaling er mottatt.

Man må påregne en søknadstid på rundt 6 måneder.

Merk at barn som er født etter 01.09.2006 med norsk mor eller far, vil ikke kunne få innreisevisum til Norge i utenlandsk pass! Dette fordi de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass.

Erkjennelse av farskap

Ifølge instruks fastsatt av Skattedirektoratet (12.12.2007) har ikke far anledning til å vedgå farskap etter barneloven § 4 når han er bosatt i utlandet. Dersom farskapet ikke er godkjent av NAV, er vedkommende ikke å regne som far etter norsk rett.

Hvor skal far erkjenne farskap? Les mer hos Skatteetaten - KLIKK HER.

Les mer om hos Folkeregisteret - KLIKK HER.

Hvem er norsk? Les mer hos UDI - KLIKK HER.