Fødselsnummer for å søke om pass

For å kunne søke om norsk pass må man ha et norsk fødselsnummer. For barn som er født utenfor Norge må man søke om fødselsnummer samtidig som man søker om norsk pass til barnet.

For English, click here.  

For at et barn skal få tildelt norsk fødselsnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født.

I henhold til passforskriften av 19.10.2020, er det kun passmyndighet (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av fødselsnummer. Personer som ønsker å søke om fødselsnummer bes, før de bestiller timeavtale ved ambassaden, svare på spørsmålene på Skatteetatens nettside. Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over dokumentasjonskrav og videre fremgangsmåte. Kravene til dokumentasjon kan variere. 

Ambassaden har en sjekkliste over dokumentasjonskravene for søknad om fødselsnummer:

Sjekkliste

Skriv ut listen, kryss av, og signer når du er sikker på at du har alle dokumenter klare. Den signerte listen tas med til timen sammen med dokumentene. Uten de nødvendige dokumentene vil ikke søknaden bli behandlet.

NB! Hvis barnet er født i Somalia, må dere lese gjennom og følge dokumentasjonskravene i sjekklisten til den norske ambassaden i Nairobi (da det er de som dekker Somalia). Dere finner den her.

Det kreves personlig fremmøte av både foreldrene og barnet selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig pass, evt. gyldig ID-kort med bilde, signatur og fødselsdato. Dersom en av foreldrene ikke kan møte til timen, se fremgangsmåte for samtykke her.

Dersom gyldig ID-dokument ikke er norsk må det legges frem en notarialbekreftet kopi, evt. bekreftet kopi fra utstedende myndighet. Opplysninger om legaliseringsprosessen for etiopiske dokumenter finner du her.

Det kreves DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av fødselsnummer for barn født i Etiopia. Dette følger av Folkeregisterforskriftens kapittel 8. Du finner fremgangsmåte for å bestille DNA-test på Skatteetatens veilederMerk! Mat og drikke må ikke være inntatt de siste 20 minutter før prøvetaking. Dette gjelder også barn. 

Dere kan bestille en time for å søke om fødselsnummer og pass når:

  • Dere har mottatt kvittering og saksnummer fra Oslo Universitetssykehus for DNA-test.
  • Har alle nødvendige dokumenter på listen fra Skattetatens veileder og ambassadens sjekkliste
  • Alle nødvendige utenlandske dokumenter er legalisert

Ambassaden benytter nå et bookingsystem for timeavtaler for søknad om fødselsnummer. For å avtale time vennligst opprett bruker og book din avtale:

Bestill time her   

 

Det kan variere hvor lang tid det tar å behandle søknad om fødselsnummer og pass. Normalt tar det 6-10 måneder totalt. Skatteetaten opplyser at deres saksbehandlingstid er 2-4 måneder i tillegg kommer saksbehandlingstid hos NAV og Oslo Universitetssykehus (DNA-test) og ambassadens egen saksbehandlingstid. Du bør ikke bestille reise med barnet eller planlegge for visum til ikke-norsk forelder før barnet har fått gyldig reisebevis.

Ambassaden kontakter dere for videre prosess med søknad om pass, så snart Skatteetaten har tildelt norsk fødselsnummer til barnet. Det er ikke nødvendig å følge opp saken med ambassaden eller andre etater i saksbehandlingsperioden.