Apostille og notarial tjenester

Informasjon om Apostillestempel og notarial tjenester

Apostille stempel / Legalisering:

Et Apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Ambassaden kan ikke Apostille-legalisere dokumenter. Det er Statsforvalteren i Norge som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet.

For norske dokumenter må du kontakte Fylkesmannen

For utenlandsk dokumenter må du selv undersøke med den nærmeste ambassade/konsulat eller med lokale myndigheter i landet hvor dokumentet kommer fra.

Colombia: Cancilleria Colombia

Ecuador: Cancilleria Ecuador

Panama: Departamento de Autenticación y Legalización de Documentos

Venezuela: Cancilleria Venezuela

Notarial tjenester

I Norge er det notarius publicus som utfører notarialforretninger, normalt tingretten. I utlandet vil notarialforretninger kunne utføres ved norske utenriksstasjoner.

En norsk ambassade har begrenset hvilken type av notarial tjenester de kan tilby til nordmenn i utlandet. 

Vi kan:

  • bekrefte underskrifter
  • bekrefte rett kopi av norske dokumenter
  • ta i mot leveattester