Ekteskap

Informasjon om ekteskap under norsk eller utenlandsk rett.

For informasjon om ekteskap mellom to norske borgere i Norge, vennligst se nettsiden til Skatteetaten for mer informasjon:

Skatteetaten – ekteskap mellom to norske statsborgere i Norge

 

Skal dere gifte dere i utlandet, må ekteskapet inngås etter utenlandsk rett. Dere må selv undersøke med den nærmeste ambassade/konsulat eller med lokale myndigheter av gjeldene land hvor dere ønsker å gifte dere.   

Den norske ambassaden i Bogota foretar dessverre ikke vigsler.

Skatteetaten – Ekteskapet i utlandet

 

For at et utenlandsk ekteskap skal være godkjent i Norge, må dere registrere ekteskapet hos Skatteetaten. For flere spørmål, vennligst ta direkt kontakt med Skatteetaten.

Skatteetaten –  Hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge

Dokumentene bør sendes til: Skatteetaten, Postboks 9200 – Grønland, 0134 OSLO, NORWAY

Ambassaden kan bistå med å sende dokumentene til Skatteetaten. Vennligst ta kontakt med den nærmeste konsulatet eller skriv til ambassaden - consular.bogota@mfa.no

Dessverre kan utenriksstasjonene ikke verifiserer dokumenter der det finnes mulighet for å legalisere med Apostille. Dette gjøres bare i land som ikke er medlem av Apostille-avtalen.

 

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må dere legge fram dokumentasjon til Skatteetaten for å få en prøvingsattest. Skatteetaten må sjekke om dere/den av dere som er/har vært bosatt i Norge oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.  Dette må gjøres direkte med Skatteetaten og ambassaden kan ikke gi bistand i denne prosessen.

Vær oppmerksom på at dette ikke er det samme som å søke om opphold i Norge.

 

Skatteetaten – Ekteskap med Utenlandsk Statsborger i Norge

Skal du gifte deg eller er gift med en utenlandsk borger og dere nå ønsker å bosette dere i Norge, må dere søke om oppholdstillatelse i Norge med UDI.