Statsborgerskap og Bibehold

Informasjon om norsk statsborgerskap og bibehold.


Statsborgerskap:

Reglene for å søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere, nordiske statsborgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. 

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. 

For mer informasjon se nettsiden til UDI (Utlendingsdirektoratet): Skal Søke: Statsborgerskap

Det er UDI som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere.

 

Bibehold

Hvis du fikk dobbelt statsborgerskap da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om å få beholde det norske statsborgerskapet ditt. 

For mer informasjon se nettsiden til UDI (Utlendingsdirektoratet): Beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Det er UDI som skal behandle søknadene om norsk bibehold og søknaden skal innleveres personlig på nærmeste norske ambassade.

Man bestiller en time på ambassaden ved å sende en e-post til følgende adresse: consular.bogota@mfa.no.