Bistand til nordmenn i Kina

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med.

Bistand til nordmenn i utlandet

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet.

Prisoversikt for konsulære tjenester

Prisoversikt per 15. mars 2019

Service icon

Søknad om pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. For å søke om et nytt pass i Kina må du kontakte ambassaden i Beijing, nærmeste generalkonsulat eller konsulat på forhånd for å avtale tid om dette.

Informasjon fra Skattedirektoratet for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Nødpass

Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reisen, kan utenriksstasjonene i enkelte tilfeller utstede nødpass.

Tildeling av norsk personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass.

Navneendring

Ekstrapass

Ekteskap

Ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou har ikke vigselsrett.

Legalisering/Notarius Publicus

Her finner du informasjon om prosedyrer for legalisering og utstedelse av bekreftelser ved ambassaden og generalkonsulatene.

Visumsøknad for barn født i Kina

Ifølge kinesisk lov må spedbarn født i Kina av utenlandske foreldre søke kinesisk visum innen en måned etter fødselen. Dersom dette ikke følges kan man bli bøtelagt.

Informasjon om dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.