Informasjon om dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet. 

På sidene til Utlendingsdirektoratet (UDI) finnes mer informasjon på norsk og engelsk