Om ambassaden

Ambassadens oppgave, i samarbeid med generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou, er å styrke og fremme forholdet mellom Norge og Kina.

Ambassaden

Ambassadens ansvarsområder omfatter blant annet besøk, rapportering, fremme av økonomisk samarbeid og handel, samarbeid innen miljøvern, utviklingssamarbeid, fremme av norsk kultur, konsulær bistand og utstedelse av norske visum til kinesiske borgere. Innovasjon Norge er samlokalisert med ambassaden.

Ambassaden har det administrative ansvaret for følgende provinser: Beijing, Chongqing, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Indre Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Tibet, Xinjiang, Yunnan. Ambassaden har ansvar for Hong Kong og Macau. Ambassadøren i Beijing er også akkreditert til Mongolia.

Ambassaden ligger i diplomatområdet Sanlitun, ca. 6 km nordøst for Tiananmen og Den forbudte by. Byggene er tegnet av den norske arkitekten Rolf Ramm Østgaard og sto ferdig i 1972. Ambassadørens residens befinner seg også inne på ambassadens område.