Legalisering

En legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for å gi et utenlandsk dokument rettsvirkning i Norge og norske dokumenter rettsvirkning i utlandet. En legalisering er en bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Norske utenriksstasjoner og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal benyttes i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester mm), mens Utenriksdepartementet, utenlandske ambassader og konsulater i Norge gjør det samme med norske dokumenter som skal benyttes i deres respektive land.

Utenriksstasjonen har ikke adgang til å legalisere/bekrefte dokumenter utstedt i andre land enn Frankrike (vertslandet) og Monaco (sideakkreditert land).

Legalisering av franske dokumenter som skal brukes i Norge:
Dokumentet må foreligge i original (eller bekreftet kopi).

Legaliseringsprosessen for fransk dokument til bruk i Norge er som følger:

  1. Dokumentet legaliseres av franske myndigheter (som oftest utenriksdepartementet) Dokumentet legaliseres av Norges utenriksstasjon i Frankrike eller av vårt konsulat i Monaco.

Legaliseringsprosessen for monegaskiske dokumenter for bruk i Norge:

  1. Dokumentet legaliseres av monegaskiske myndigheter (som oftest utenriksdepartementet) Dokumentet legaliseres av Norges utenriksstasjon i Monaco eller av vårt konsulat i Monaco.

Utenriksstasjonens gebyr for disse tjenestene finnes i her

Legalisering av norske dokumenter som skal brukes i Monaco:
Du finner nødvendig informasjon om legaliseringsprosessen i Norge på Utenriksdepartementets nettsider på regjerningen.no på følgende lenke:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/?q=legalisering

Og på nettsiden til Frankrikes ambassade i Oslo: https://no.ambafrance.org