Praktikant i Mexico City?

Den norske ambassaden i Mexico tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student med ønsket oppstart medio august 2024. Søknadsfrist er mandag 18. mars.

 

Som studentpraktikant i Mexico får du et verdifullt innblikk i hvordan det er å arbeide ved en utenriksstasjon i en spennende, latinamerikansk by. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser i Mexico og de øvrige landene i embetsdistriktet; Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua.

Arbeidsoppgaver

Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en utenriksstasjon. Praktikanten er en viktig del av ambassaden og må regne med å utføre varierte arbeidsoppgaver. Blant arbeidsoppgavene inngår blant annet kommunikasjons- og informasjonsarbeid, arbeid innen konsulær- og utlendingsfeltet, politisk og økonomisk informasjonshenting og –rapportering, forberedelse og deltakelse på bi- og multilaterale møter, gjennomføring av arrangementer, samt ulike administrative så vel som praktiske oppgaver.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, interesse for kultur og politikk, og gode samarbeidsevner. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaringer fra regionen, samt meget gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk, engelsk og spansk.

Ordningen er kun åpen for norske statsborgere under høyere utdanning. Søker må være student eller ha konkrete planer om videre utdanning umiddelbart etter praksisperioden ved et norsk eller utenlandsk lærested godkjent av Lånekassen. Vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

Praktiske opplysninger

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 18.000 NOK pr. måned, utbetalt på norsk bankkonto.

Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Praktikanten må selv ordne bolig og må selv dekke kost og losji, flybilletter, forsikring og eventuelle vaksiner. Før avreise må praktikanten kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden. Merk at behandlingstiden på dette kan være opp mot tre måneder. Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

Søknadsprosedyre
Søknad og CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser sendes samlet i en PDF-fil til emb.mexico@mfa.no med emne «Praktikant høst 2024 (ditt navn)» innen søknadsfristen 18. mars. Eventuelle spørsmål kan rettes til samme epostadresse. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn. Spesifiser ditt spansknivå i søknaden.

De av kandidatene som blir innkalt til intervju kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til en kort evnetest og digitalt intervju.

Søknadsfrist er mandag 18. mars 2024