ambassaden.jpg

Om ambassaden

Velkommen til hjemmesiden til Norges Ambassade i Mexico! Ambassadens geografiske ansvarsområde er Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua og Honduras.

Åpningstider: mandag-torsdag 09:00 - 03:00, fredag ​​09:00 - 12:00.
 
Kontaktinformasjon:
Boulevard de los Virreyes 1460 
Lomas de Chapultepec V Secc
C.P. 11000
Ciudad de México (CDMX),
México
 
Tel: +52 (55) 50 47 37 00 
E-post: emb.mexico@mfa.no
Stasjonens hovedoppgave er å fremme Norges forbindelser med disse landene. Dette gjelder en rekke ulike områder: politiske forbindelser, miljøvern, økonomiske forbindelser og handel, kultursamarbeid, samt å yte støtte til nordmenn i regionen.
Norge gir bistand til viktige prosjekter i Guatemala, samt til regionale initiativer.
 
Bistanden til Guatemala er konsentrert om styrking av menneskerettigheter, særlig urfolks, kvinners og LHBT-gruppers rettigheter. Mayaprogrammet er ambassadens hovedsatsning. Programmet gjennomføres i samarbeid med FN og myndighetene. Målet med programmet er å bidra til bedring av rettigheter og levekår for mayabefolkningen (samt urfolksminoritetene Xinca og Garifuna), gjennom økt politisk deltagelse, juridisk bistand og to-språklig utdanning.
 
Bekjempelse av korrupsjon og straffefrihet skjer gjennom støtten til FNs kommisjon for bekjempelse av straffefrihet i Guatemala (CICIG). Regionalt støtter ambassaden blant annet den Interamerikanske Menneskerettighetsdomstolen.