Om ambassaden

Velkommen til hjemmesiden til Norges Ambassade i Mexico! Ambassadens geografiske ansvarsområde er Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua og Honduras. Stasjonens hovedoppgave er å fremme Norges forbindelser med disse landene. Dette gjelder en rekke ulike områder: politiske forbindelser, miljøvern, økonomiske forbindelser og handel, kultursamarbeid, samt å yte støtte til nordmenn i regionen. Norge gir bistand til viktige prosjekter i Guatemala, samt til regionale initiativer. Bistanden til Guatemala er konsentrert om styrking av menneskerettigheter, særlig urfolks, kvinners og LHBT-gruppers rettigheter. Mayaprogrammet er ambassadens hovedsatsning. Programmet gjennomføres i samarbeid med FN og myndighetene. Målet med programmet er å bidra til bedring av rettigheter og levekår for mayabefolkningen (samt urfolksminoritetene Xinca og Garifuna), gjennom økt politisk deltagelse, juridisk bistand og to-språklig utdanning. Bekjempelse av korrupsjon og straffefrihet skjer gjennom støtten til FNs kommisjon for bekjempelse av straffefrihet i Guatemala (CICIG). Regionalt støtter ambassaden blant annet den Interamerikanske Menneskerettighetsdomstolen.

Ambassaden er åpen 09:00-15:00 mandag til torsdag, og 09:00-12:00 fredag.