For nordmenn

Om ambassaden

Velkommen til hjemmesiden til Norges Ambassade i Mexico! Ambassadens geografiske ansvarsområde er Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua og Honduras. Stasjonens hovedoppgave er å fremme Norges forbindelser med disse landene. Dette gjelder en rekke ulike områder: politiske forbindelser, miljøvern, økonomiske forbindelser og handel, kultursamarbeid, samt å yte støtte til nordmenn i regionen. Norge gir bistand til viktige prosjekter i Guatemala, samt til regionale initiativer. Bistanden til Guatemala er konsentrert om styrking av menneskerettigheter, særlig urfolks, kvinners og LHBT-gruppers rettigheter. Mayaprogrammet er ambassadens hovedsatsning. Programmet gjennomføres i samarbeid med FN og myndighetene. Målet med programmet er å bidra til bedring av rettigheter og levekår for mayabefolkningen (samt urfolksminoritetene Xinca og Garifuna), gjennom økt politisk deltagelse, juridisk bistand og to-språklig utdanning. Bekjempelse av korrupsjon og straffefrihet skjer gjennom støtten til FNs kommisjon for bekjempelse av straffefrihet i Guatemala (CICIG). Regionalt støtter ambassaden blant annet den Interamerikanske Menneskerettighetsdomstolen.

Reiseinformasjon for Mexico

Lenke til Regjeringen.no

Pass

Vigsel

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være meksikansk statsborger. Vigselen gjennomføres på ambassadens område.

Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.