globalskolen - Foto:Shutterstock
Shutterstock

Globalskolen

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som
andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,

https://globalskolen.no/nettundervisning-slik-laerer-barna-norsk-i-utlandet/

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen
ha søknaden seinest 30. januar.