Praktikantplass ved ambassaden i Buenos Aires

Ambassaden i Buenos Aires - Foto:Praktikant
Den kongelige norske ambassade i Buenos Aires

Praktikantplassen utlyses to ganger i året. Neste utlysning vil være for høsten 2020.

Mer informasjon om studentpraktikantordningen ved norske utenriksstasjoner finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/