Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Empleados Embajada - Foto:Ambassaden
Staben ved den Kongelige Norske Ambassade i Buenos Aires, 2019 Ambassaden

Studentpraktikant

Utenriksdepartementet har bestemt at under de rådende omstendigheter med økt smitte og en usikker situasjon fremover, er det besluttet at det ikke skal inngås nye avtaler om praktikantopphold. Det gjelder også for Buenos Aires. Departementet vil foreta en ny vurdering 1.april 2021. Det er derfor en mulighet for at ambassaden i Buenos Aires vil lyse ut praktikantstilling for høsten 2021.