Illustration of a building - Photo:freepik.com
freepik.com

Ambassaden i Kyiv er delvis gjenåpnet, men inntil videre med redusert kapasitet

Norske myndigheter har fremdeles svært begrensede muligheter for å bistå norske borgere i landet.

Stasjonen kan kontaktes på Epost.

Oppmøte på ambassaden kan bare skje etter forhåndsavtale.

Du kan også kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.

For mer informasjon om Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge vises det til regjeringen.no.