embassy location

Om ambassaden

Royal Norwegian Embassy Vul. Striletska 15, 01901 Kyiv Ukraine.

Telefon  +380 44 281 22 00 / +47 23 95 57 00.
Telefaks +380 44 281 22 99

E-post: emb.kyiv@mfa.no

Det finnes et norsk konsulat i Odesa.

For nordmenn i nød kan fremdeles ambassadens nummer brukes etter åpningstid og i helger. Man vil da få muligheten til å bli satt over til UDs operative senter for videre assistanse.
Nummeret er +380 44 281 22 00 / +47 23 95 57 00.
E-post til Konsulærseksjonen: cons.kyiv@mfa.no