Pass

Pass

Søknad om pass krever personlig oppmøte ved ambassaden. Dette gjelder også barn. Søknad leveres ved personlig oppmøte mandag-fredag, kun etter forhåndsavtale.

Fra 01.06.2021 ble det ikke lenger mulig å søke om vanlig pass ved våre norske honorære konsulater i utlandet.

Søknader om pass gjøres etter avtale. Du kan bestille time på e-post til consular.bucharest@mfa.no 

 

Passgebyr:
Ordinært pass til søkere over 16 år:                        1 290 NOK
Ordinært pass til søkere under 16 år:                         770 NOK
Midlertidig pass (nødpass):                                      1 690 NOK

I Bucuresti kan passgebyret betales i RON eller NOK. Detaljer om ambassadens konto får du når du bestille timen.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at passgebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås.

Avhenting av pass

Når passet er mottatt ved ambassaden, kan du enten komme til ambassaden for å hente det, eller det sendes til nærmeste konsulat.

 

Søknad om fornyelse av pass

 • Det er krav om innlevering av alle gamle pass. Ta med annen gyldig legitimasjon slik som førerkort eller ID kort hvis passet ditt har utløpft for mer enn tre måneder siden.
 • Er du bosatt i et annet land enn Norge, ta med dokumentasjon som viser at du har gyldig opphold i landet du er bosatt i (ID kort, visum, etc.)
 • Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som benyttes i passet.
 • Bekreftelse på betalt søknadsgebyr.

Pass til barn og ungdom

Søknad om pass krever at man har norsk fødselsnummer. Se her for informasjon om søknad om personnummer: Personnummer - Norway in Romania

 

Pass til barn.

 • Personlig oppmøte på ambassaden. Dette gjelder også for spebarn
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass og dokumentasjon på gyldig opphold i landet.
 • Pass eller ID kort for begge foreldrene og dokumentasjon på gyldig opphold i landet for alle.
 • Samtykkeskjemaet hvis den ene av barnets foreldre ikke kan være med til timen. Samtykkeskjemaet skal kun signeres hos politiet i Norge, ved en annen ambassade eller hos et av Norges Honorære konsulater. Fra 1. november 2022 ble det en endring i reglene om samtykke. Se mer her: Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no
 • Har barnets pass utløpt for mer enn tre måneder siden må man ta med barnets fødselsattest
 • Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som benyttes i passet. Er barnet under 5 år, eller av annen medisinsk grunn ikke kan sitte stille så er det mulig å ta med 2 passbilder til timen. Bildet må være av høy kvalitet. Kravene er at munnen skal være lukket, øynene skal være åpne, det skal ikke være noe i bakgrunnen og hele ansiktet skal være godt belyst (ingen mørke skygger).
 • Bekreftelse på betalt søknadsgebyr.

Gyldighetstid

Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
Pass til personer under 16 år er gyldig i en kortere tid:
0–5 år:                Passet er gyldig i to år.
5–10 år:              Passet er gyldig i tre år.
10–16 år:            Passet er gyldig i fem år.

Navneendring

Pass vil kun bli utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i folkeregisteret.  Hvis du har endret navn, må du søke om navneendring før utstedelse av nytt pass med nytt navn er mulig. For norske borgere som er registrert bosatt i Norge i folkeregisteret, skal meldingsskjema for navneendring sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen er bosatt. Dersom du er norsk borger og bosatt i Romania, Bulgaria eller Moldova Republikk skal melding om endring av navn sendes til:

Skatt nord Hammerfest

Personregisteret

9613 Hammerfest

Norway

 

Informasjon on nødpass finner man her: Nødpass - Norway in Romania