Om ambassaden

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Romania ble opprettet i 1917. Ambassaden i Bucuresti ble gjenåpnet sommeren 1990 etter å ha vært stengt i to år.