Nødpass

Midlertidig pass (nødpass)

Midlertidig pass (nødpass) utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Man kan søke om midlertidig pass (nødpass) ved ambassaden i Bucuresti, eller ved et av de to norske konsulatene i Bulgaria, som blir håndtert ved ambassaden i Bucuresti. Søknad om midlertidig pass krever personlig oppmøte.

Vær oppmerksom på at det kan ta flere dager fra du søker til du får det midlertidige passet. Det kan bety at flybilletter må ombookes. Dette gjelder spesielt for søknader levert inn til konsulatene i Bulgaria.

Et nødpass utstedt hos en ambassade er kun gyldig for én reise og skal leveres inn til gremselpmtrollmyndighet ved ankomst til Norge.

Krav ved oppmøte:

  • Minst to passbilder
  • Gyldig norsk legitimasjon som førerkort, bankkort med bilde eller norsk ID kort.
  • Tapsmelding fra lokalt politi for passet som er tapt.
  • Dokumentasjon, som gyldig flybillett, som bekrefter reisen tilbake til Norge.
  • Bekreftelse på at gebyret er betalt.

Det midlertidige passet må innleveres til politiet eller grensekontrollen når man kommer tilbake til Norge.

Tapt eller mistet pass

Mister du et gyldig pass i utlandet, må man snarest melde fra ved personlig fremmøte hos nærmeste politistasjon på stedet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Ta godt vare på politirapporten.

Kontakt ambassaden for å registrere tapet av passet. Tapsrapporten fra lokal politi må medbringes både ved søknad om nødpass og for å registrere passet tapt hos ambassaden.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt hos ambassaden, ved personlig oppmøte, og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.