Norway MFA Travel Advice - Information about travel and coronvirus

Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

Koronasituasjonen

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

The coronavirus situation

Information and advice about the coronavirus situation from Norwegian authorities.

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/