Gåbilde18

Praktikanter våren 2018

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold til norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker diplomatiske relasjoner til FN, WTO og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

FN-praktikantene

Alexandra Solheim, 25, fra Oslo, tar nå mastergrad i filosofi ved Universitetet i Oslo, med utveksling ved Sorbonne i Paris. Hun har tidligere en mastergrad i internasjonale relasjoner og filosofi fra University of St. Andrews. Ved siden av studiene har hun holdt flere frivillige verv i studentforeninger.

Hun er en del av det humanitære teamet på FN-delegasjon og jobber fortrinnsvis med flyktninger og migrasjon, men også beredskap og næringslivfremmende arbeid. Denne våren dekker hun blant annet de formelle konsultasjonene til Den globale flyktningplattformen som finner sted mellom februar og juli.

Kontakt: Alexandra.Solheim@mfa.no

Maren Evensen, 23, fra Bergen, har en bachelorgrad i politikk og internasjonale relasjoner fra University of Manchester. Hun har tidligere vært frivillig forskningsassistent på et prosjekt om væpnede droner på University of Birmingham og vært praktikant ved Europarådets antiterror-avdeling i Strasbourg. Etter sommeren venter masterstudier i terrorisme og sikkerhetspolitikk ved King’s College London.

Som en del av det humanitære teamet på FN-siden av delegasjonen dekker hun blant annet humanitære spørsmål, internasjonal humanitærrett, beskyttelse av sivile, nedrustning og våpenrelaterte spørsmål. Denne våren har det vært spesielt spennende å følge prosessene rundt Grand Bargain-forpliktelsene for effektivisering av humanitær bistand, de nye utviklingene i Nedrustningskonferansen og diskusjoner om autonome våpensystemer.

Kontakt: Maren.Evensen@mfa.no

Live Kroknes Berg, 24, fra Trondheim, har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Tidligere har hun sittet som representant i bystyret i Trondheim.

Ved FN dekker hun menneskerettslige spørsmål. Denne våren innebærer det å være en del av menneskerettighetsteamet blant annet å delta på den 37. og 38. sesjonen i FNs Menneskerettighetsråd og den 29. og 30. sesjonen av de periodiske landhøringene (UPR). Sistnevnte er en sentral mekanisme der medlemslandene gjennomgår hverandres menneskerettighetssituasjon og kommer med anbefalinger. Som en del av teamet får man også møtt sivilt samfunn fra hele verden, og har ofte møter med disse alene. Dette gir en unik innsikt i menneskerettighetsarbeidet som gjøres verden over.  

Kontakt: Live.Kroknes.Berg@mfa.no

Nodin Elias Midtskog Ennals, 23, har en mastergrad i EU-politikk ved London School of Economics og en bachelorgrad i internasjonale relasjoner ved University of Exeter i England. Ved siden av studiene har han hatt flere frivillige verv i studentorganisasjoner og vært aktiv i ANSA. Han har også tidligere jobbet med politisk risikoanalyse i London, som valgobservatør i Bishkek, og som fundraiser for Leger Uten Grenser i Oslo.

Som en del av det globale helseteamet på delegasjonen dekker han områder som omfatter helse og utvikling i Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS). Helseteamet jobber med spørsmål om bl.a. antimikrobiell resistens, beredskap mot sykdommer og epidemier, ikke-smittsomme sykdommer, og seksuelle- og reproduktive rettigheter (SRHR). Denne våren er det spesielt interessant å følge forberedelsene frem til Verdens helseforsamling i mai.

Kontakt: Nodin.Elias.Midtskog.Ennals@mfa.no

WTO/EFTA-praktikantene

Jennifer Drennan Olsen, 25, har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra University of Strathclyde i Skottland, og vil til høsten fullføre påbegynt mastergrad i samfunnsøkonomi ved Stockholm School of Economics. Ved siden av studiene har hun blant annet jobbet som assistentlærer i bachelorfaget internasjonal handel, og holdt flere verv i studentforeninger og i ANSA.

Områdene hun dekker i WTO er hovedsakelig tvisteløsning, regelverksforhandlinger, immaterielle rettigheter, landbruk og offentlige anskaffelser. Denne våren er det spesielt spennende å følge utviklinger i tvisteløsningsorganet der blant annet tvistesaker om nasjonale sikkerhetsinteresser behandles for første gang.

Kontakt: Jennifer.Drennan.Olsen@mfa.no

Aida Matre, 22, fra Oslo, går fjerde året på siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole. Ved siden av studiene har hun blant annet vært aktiv i studentforeningen gjennom Studentpolitisk utvalg.

Områdene hun dekker i WTO er hovedsakelig spørsmål relatert til handel og utvikling, tjenestehandel, regionale handelsavtaler og tekniske handelshindre. I tillegg dekker hun EFTA. I denne rollen får hun et innblikk i Norges arbeid med det multilaterale handelssystemet gjennom WTO, samtidig som hun får innsikt i samarbeidet om bilaterale avtaler gjennom EFTA. 

Kontakt: Aida.Matre@mfa.no

Begge WTO-praktikantene vil også få oppleve den handelspolitiske gjennomgangen av Norge i WTO, som holdes i juni i år.

Hva gjør praktikantene på jobb?

Som praktikant ved den faste norske delegasjonen i Genève blir man tidlig tildelt ansvar. En typisk dag starter for eksempel med forberedelse til et møte i enten WTO, EFTA eller en FN-organisasjon. Underveis i møtene tar man notater, slik at man kan rapportere hjem til UD. Man følger også med på relevant rapportering fra andre utenriksstasjoner og hjemmefra. Erfaringene gir god innsikt i hvordan den norske utenrikstjenesten arbeider i multilaterale organisasjoner.

Andre dager er det mulig å delta på seminarer, symposier og andre arrangementer. I år har praktikantene blant annet deltatt på seminarer i regi av International Gender Champions og vært gjester ved mottakelsen hos den Sørkoreanske delegasjonen under åpningsseremonien til vinter-OL.

Hva gjør praktikantene ellers?

Genève er blant verdens mest internasjonale byer, og ettersom de internasjonale organisasjonene og mange utenriksstasjoner har praktikanter, er det et stort praktikantfellesskap i byen. Det er med andre ord lett å knytte mange bekjentskaper. 

På grunn av Genèves plassering i hjertet av Europa, finnes det gode muligheter for helgeutflukter. Praktikantene har allerede vært på bytur til blant annet Lyon, Dijon og Lausanne, i tillegg til skitur til Verbier og Chamonix. Fremover venter blant annet Montpellier, Bern, Zürich, Annecy og fottur i fjellet. Det er med andre ord gode muligheter for å oppleve veldig mye spennende etter jobb!

I tillegg arrangeres det mange kulturelle arrangementer, som konserter og danseoppvisninger. Hvis man husker studentbevis, er det ofte rimelige priser. Det finnes også en rekke interessante museer, hvorav flere er gratis, og i helgene arrangeres det markeder, for eksempel i Plainpalais, hvor man kan kjøpe lokal mat. Ikke minst arrangeres det med jevne mellomrom fredags-/torsdagspils på delegasjonens stamsted Cafe du Soleil.

Søknadsprosessen for å bli praktikant ved den norske FN delegasjonen eller WTO/EFTA delegasjonen høsten 2018 er nå ferdigstilt, men følg med på vår webside etter sommeren for praktikantplasser våren 2019. Ta gjerne kontakt med en av de nåværende praktikantene om du har noen spørsmål om hvordan det er å være praktikant.