Praktikantopphold i internasjonale organisasjoner i Genève.jpg

Praktikantopphold i internasjonale organisasjoner i Genève

Genève er en internasjonal by i hjertet av Europa. Byen er et sentrum for internasjonalt samarbeid og multilaterale forhandlinger, og huser FN, Røde kors, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Det er mange muligheter for studenter til å få internasjonal erfaring gjennom praktikantopphold og traineestilinger ved de ulike organisasjonene.

Under følger en liste over aktuelle stillingsutlysninger:

Handel og økonomi

Verdens handelsorganisasjon (WTO) utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter på høyere grads nivå. Praktikanter mottar økonomisk støtte fra WTO. Se WTOs nettsider for mer informasjon.

International Trade Centre (ITC) utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter på høyere grads nivå. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra ITC. Se ITCs nettsider for mer informasjon.

Humanitær

FNs barnefond (UNICEF) utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter, tidvis i Genève. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra UNICEF. Se UNICEFs nettsider for mer informasjon.

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) utlyser fortløpende praktikantstillinger, tidvis i Genève. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra UNHCR. Se UNHCRs nettsider for mer informasjon.  

Menneskerettigheter

FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR) i Genéve utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra OHCHR. Se OHCHRs nettsider for mer informasjon.

FN utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter innenfor ulike felt og arbeidsstasjoner, tidvis i Genève. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra FN. Se FNs portal for praktikantstillinger for mer informasjon.

Helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter med minimum fullført lavere grad. Praktikanter mottar ikke økonomisk støtte fra WHO. Se WHOs nettsider for mer informasjon.

Gavi Vaccine Alliance utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter. Praktikanter er ikke garantert økonomisk støtte fra Gavi. Se Gavis nettsider for mer informasjon.

Internasjonale arbeidslivsspørsmål

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) utlyser fortløpende praktikantstillinger for studenter på høyere grads nivå. Praktikanter mottar økonomisk støtte fra ILO. Se ILOs nettsider for mer informasjon. (Det kommer opp en pop-up når du åpner siden, denne kan bare trykkes vekk.)