Praktikant bilde våren 2022 - Photo:Foto: Delegasjonen
Fra venstre: Øystein Lekve, Katja Barlinn Kjelstad, Erlend Sverdrup Tennøe, Sigrid Lillestøl Danevad, Birthe Bjervig. Foto: Delegasjonen

Praktikanter våren 2022

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold for norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker diplomatiske relasjoner til FN, WTO og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

Birthe Bjervig er 22 år og kommer fra Jessheim. Hun har en bachelorgrad i International Management fra Handelshøyskolen BI gjennomført delvis i Oslo, Sydney og Grenoble. Ved siden av studiene og andre deltidsjobber, har hun vært aktiv i studentverv som Næringslivsutvalget, vært med på utviklingen og i styret av Female Business Forum, og jobbet som frivillig under Oslo Business Forum.

Birthe er en del av WTO teamet på delegasjonen hvor hun dekker handel og utvikling, tvisteløsning, investeringsfasilitering for utvikling, mikro-, små og mellomstore bedrifter, handel og likestilling, samt offentlige anskaffelser. Denne våren blir det særlig interessant å følge forberedelsene frem mot WTOs ministerkonferanse (MC12), og utviklingen innen handel og likestilling.

 

Sigrid Lillestøl Danevad er 25 år og kommer fra Nesodden. Hun har gjennomført en mastergrad i menneskerettigheter og politikk ved London School of Economics and Political Science. Nå tar hun en mastergrad i global utvikling ved Universitet i Bergen. Gjennom studiene har hun vært frivillig for Røde Kors, i tillegg har hun tidligere praktikanterfaring fra NOAS og UNICEF på Madagaskar.

Sigrid er en del av det humanitære teamet på FN-delegasjonen. Hun støtter arbeidet rundt humanitære spørsmål og flere landsituasjoner, spesielt relatert til flyktninger og migrasjon. I tillegg dekker hun delegasjonens arbeid innenfor beskyttelse av sivile, nedrustning og klimaspørsmål. Denne våren preges i stor grad av krigen mot Ukraina, og store humanitære utfordringer relatert til dette.

 

Katja Barlinn Kjelstad er 24 år og kommer fra Oslo. Hun går profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen. Ved siden av studiene har hun holdt flere frivillige verv i studentforeninger bla. som internasjonal assistent i Norsk medisinstudentforening. Fra tidligere har hun også jobbet som legevikar ved gynekologisk avdeling og hospitert på sykehus på Vestbredden i Palestina ved Nor-Palsawa prosjektet.

Katja er nå en del av delegasjonenes det globale helse teamet på FN-delegasjonen. Hun dekker i hovedsak Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS), med tema i fokus som pandemiberedskap, ikke-smittsomme sykdommer og seksuelle- og reproduktive rettigheter (SRHR).

Denne våren er det spesielt interessant å følge forberedelsene frem til Verdens helseforsamling i mai.

 

Øystein Lekve er 25 år og kommer fra Nesodden. Han har en bachelorgrad i Internasjonale studier med spesialisering i statsvitenskap fra UiO. Tidligere har han blant annet jobbet i utlendingsforvaltningen til politiet, vært praktikant i konsulentselskapet Conow og vært engasjert i Studentenes fredspris.

I tillegg til å dekke EFTA dekker Øystein i WTO handel og miljø, tjenestehandel og regionale handelsavtaler. Særlig handel og miljø er et området der det skjer mye denne våren, spesielt i fellesinitiativet Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD) der Norge er deltaker.

 

Erlend Sverdrup Tennøe er 23 år gammel og kommer Bærum. Han studerer Internasjonale studier med fordypning i statsvitenskap på UiO, og har bakgrunn fra rettsvitenskap på UiB. Ved siden av studiene har Erlend hatt en rekke frivillige verv. Han har blant annet vært juridisk rådgiver for studenthuset i Bergen, nestleder for Raftostiftelsens Oslogruppe og er fortsatt aktiv som styremedlem i YATA Oslo. 

Erlend er en del av menneskerettighetsteamet på FN-delegasjonen. Arbeidet er sentrert rundt sesjonene i menneskerettighetsrådet, nasjonale landhøringer (UPR) og møter med andre delegasjoner, NGOer og sivilt samfunn. Dette gir verdifull innsikt i aktuelle landsituasjoner og temaer innen menneskerettigheter, samt de politiske prosessene rundt multilateralt samarbeid. Denne våren har Norge også ledet forhandlingene av en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere. 

 

Hva gjør praktikantene på jobb?
Som praktikant ved Norges faste delegasjon i Genève blir man tildelt ansvar. En typisk dag starter med forberedelse til et møte i WTO, EFTA eller en av FN-organisasjonene. Oppgaver i forbindelse med møtene vil være rapportskriving samt publisering på nettportal og andre sosiale medier. Praktikanten bør også følge med på all relevant rapportering fra departementet hjemme, utenriksstasjoner og andre instanser. Erfaringene gir god innsikt i hvordan den norske utenrikstjenesten arbeider i multilaterale organisasjoner.

Hva gjør praktikantene ellers?
Genève med sine internasjonale institusjoner og delegasjoner tilbyr et godt praktikantfellesskap. Det er med andre ord lett å knytte mange kontakter. Genève er plassert i hjertet av Europa, og her finnes det gode muligheter for helgeutflukter. I tillegg tilbyr Genève et rikt kulturliv med konserter, festivaler, konferanser og utstillinger.

Høres dette spennende ut? Søk her:

Praktikantopphold WTO/EFTA delegasjonen Genève høsten 2022 - Norway in Geneva

Praktikantopphold FN delegasjonen Genève høsten 2022 - Norway in Geneva