PraktikanterH18 - Photo:Norges faste delegasjon
Norges faste delegasjon

Nye praktikanter høsten 2018

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold til norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker diplomatiske relasjoner til FN, WTO og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

Praktikanter ved FN-delegasjonen

Oda Herje Kjæmpenes, 21, fra Trondheim. Studerer en bachelorgrad i internasjonale studier ved UiO. Tidligere har hun vært Visiting Student ved University of Oxford, hvor hun studerte historie og politikk. Ved siden av studiene har hun blant annet skrevet for Amerikanskpolitikk.no, UNICEF on Campus, og arbeidet med internasjonale handelsavtaler i Berlin.

Oda er nå en del av det humanitære teamet på delegasjonen og følger tett saker som handler om flukt og migrasjon, spesielt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og den Internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), så vel som innovasjon og samarbeid med privat næringsliv. Semesteret preges av møter i både UNHCRs Standing-og Executive Commitee, samt høstens omnibus-forhandlinger.

Sindre Bæk, 25, fra Løten. Han har en bachelorgrad i internasjonale studier fra UiO. Sindre har tidligere studert fransk, hatt en stilling som journalist og jobbet som tillitsvalgt.

Som medlem av det humanitære temaet støtter han delegasjonens arbeid innenfor nedrustning, internasjonal humanitærrett og beskyttelse av sivile. Sindre arbeider også med kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold. I tillegg bidrar han i arbeidet med øvrige humanitære spørsmål. Norges kandidatur til presidentskapet for Minekonvensjonen utgjør en viktig del av arbeidet hans denne høsten.

Anette Bjørnsen Wig, 25, fra Oslo, har en mastergrad i Global Health Policy fra University of Edinburgh som inkluderte researchopphold i Sør-Afrika, samt en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra England og Belgia. Hun har tidligere gjort frivillig arbeid i Kambodsja, og sitter som styremedlem i en norsk NGO som fokuserer på universell helsedekning gjennom forebyggende helsetiltak i marginaliserte områder i blant annet Bangladesh og Kambodsja. Hun har også arbeidet med fotojournalistikk, som redaktør og som forskningsassistent.

Hun er en del av det globale helseteamet på delegasjonen, og jobber i hovedsak med å dekke spennende og varierte prosesser i Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS). Temaene hun arbeider med strekker seg fra seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) til antimikrobiell resistens (AMR), luftforurensning og helse, styrking av helsesystemer, tobakkspolitikk, og mental helse. Denne høsten er det spesielt spennende å følge reformprosessene i WHO, Astanaforhandlingene om primærhelsetjenester og universell helsedekning, og forberedelsene til UNAIDS-styremøtet i desember.

Kyrre Berland, 23, fra Molde. Har en BA i internasjonale studier med juss-fokus fra Sciences Po Paris i Le Havre, med utvekslingsår til Universitetet i Tokyo. Sitter som hovedstyremedlem i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), og har tidligere jobbet som frivillig for alt fra utvekslingsstudenter til flyktninger. Ønsker å ta en master som fokuserer på fred- og konflikt, utvikling og politiske institusjoner.

Som en del av menneskerettighetsteamet går mye av tiden med til to store prosesser i Genève på dette feltet: Norge som observatør under FNs menneskerettighetsråds 39ende sesjon, samt de periodiske landhøringene gjennom UPR-mekanismen (Universal Periodic Review). I dette arbeidet lærer man svært mye om ikke bare i tematiske og landsaktuelle problemstillinger innen menneskerettigheter, men også de politiske prosessene rundt dem. Som en del av et lite team får man sjansen til å møte både landerepresentanter og sivilsamfunn fra verden over, og et godt innblikk i norsk menneskerettighetsprioriteringer og arbeidet for menneskerettigheter i multilaterale fora.

Praktikanter ved WTO/EFTA-delegasjonen

Carl Ludvig Gunvaldsen, 22, fra Nesodden. Carl Ludvig har gjennomført en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon ved Norges Handelshøyskole, og har vært på utveksling til City University i Hong Kong. Ved siden av studiene har han blant annet drevet med salg, teknisk support og arbeid med studentfestivalen UKEN i Bergen.

I WTO dekker han spørsmål relatert til handelsfasilitering, handel og utvikling, mikro, små og mellomstore bedrifter, varerådet og investeringsfasilitering.

Øivind Geheb Schothorst, 23, fra Stavanger. Øivind går siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, og har hatt studieopphold ved Erasmus School of Economics i Nederland og Universität St. Gallen i Sveits. Han har tidligere vært aktivt i lokalpolitikken og har hatt sommerjobber i ExxonMobil og Petoro.

I WTO dekker han blant annet E-Handel, tjenestehandel, regionale handelsavtaler og Brexit. Han dekker også EFTA. Denne høsten blir det spesielt spennende å følge med på hva den pågående handelssituasjonen påvirker arbeidet i de ulike komiteene i WTO, samt Brexit og dets betydning for EFTA.