Praktikanter 2019 vår - Photo:Foto: B.L.
Fra ventre: Sigurd Gotaas Brekke, Erik Valland, Jonas Gjesdal, Helene Rød, Sahana Sriskandarajah, Helena Mei Adshead Baugstø. Foto: B.L.

Praktikanter våren 2019

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold for norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker diplomatiske relasjoner til FN, WTO og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

Sigurd Gotaas Brekke er 25 år og kommer fra Oslo. Han har en mastergrad i internasjonale studier og diplomati fra SOAS. Tidligere har han jobbet som analytiker for GSMA i London. I tillegg har han holdt et TEDx foredrag om identitetspolitikk og jobbet frivillig som lærer ved en barneskole i Cape Town, Sør-Afrika.

Som medlem av det humanitære temaet støtter han delegasjonens arbeid innenfor nedrustning, internasjonal humanitærrett og beskyttelse av sivile. I tillegg utgjør det Norske presidentskapet for Minekonvensjonen en viktig del av oppgavene hans denne våren. 

Erik Valland er 24 år og kommer fra Asker. Han går integrert masterstudie i rettsvitenskap ved UiB. Ved siden av studiene har han blant annet vært aktiv i Juridisk studentutvalg. Før studiene tjenestegjorde han som vernepliktig ved den norske delegasjonen til NATO HQ i Brussel.

Av saksområder i WTO dekker Erik blant annet tvisteløsning, immaterialrett og handel og miljø. I tillegg dekker han EFTA. Denne våren blir det særlig interessant å følge med på utviklingen innenfor tvisteløsning, ettersom dagens krevende handelspolitiske situasjon kommer tydelig til utrykk på dette området.

Jonas Gjesdal er 22 år og kommer fra Bergen. Han har en bachelorgrad i økonomi og statsvitenskap fra Augustana University i South Dakota. Ved siden av studiene har han vært involvert i lokalpolitikk i USA og jobbet frivillig med innvandring for Lutheran Social Services. I høst var han praktikant for en av senatorene i den amerikanske kongressen der han hadde spesiell fokus på helsetjenester og utenrikspolitikk. I tillegg har han erfaring med både banktjenester og salg.

I WTO dekker Jonas handelsfasilitering, handel og utvikling, fasilitering av investeringer samt elektronisk handel. Sistnevnte blir det spesielt interessant å følge utover våren etter at 76 WTO-medlemmer i januar ble enige om å åpne forhandlinger på dette området. 

Helene Rød er 22 år og kommer fra Sarpsborg. Hun har en bachelorgrad i internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU, med utveksling til Mendel University i Tsjekkia. Ved siden av studiene har hun holdt flere frivillige verv i Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Hun har også vært praktikant i bistandsorganisasjonen Sabona.

Hun er en del av delegasjonenes team for global helse, og dekker i hovedsak Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS). Helse er et svært variert område, som dekker alt fra tobakksindustrien til seksuelle- og reproduktive rettigheter (SRHR). Denne våren er det spesielt interessant å følge forberedelsene frem til Verdens helseforsamling i mai.

Sahana Sriskandarajah er 24 år og kommer fra Drammen. Hun går profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo, med utveksling til University of Melbourne. Hun tar også en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, med fordypning i jus. Ved siden av studiene har hun vært tillitsvalgt og holdt flere frivillige verv i studentforeninger og internasjonale organisasjoner. Hun har også skrevet for ‘Verdens Beste Nyheter’.

Sahana er nå en del av det humanitære teamet på FN-delegasjonen. Hun dekker i hovedsak flyktninger og migrasjon, spesielt FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), men også innovasjon og samarbeid med privat næringsliv. Sahana dekker også temaet ‘kvinner, fred og sikkerhet’, samt beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold.

Helena Baugstø er 24 år og kommer fra Stavanger. Hun går et toårig masterprogram i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet i Bergen (UIB). Hun har fra før en bachelorgrad i rettsvitenskap fra universitet i Stavanger (UIS), og har vært utvekslingselev og praktikant ved University of Sydney Law School Australia. Ved siden av studiene har hun vært aktiv i The European Law Students’ Association (ELSA).

Som en del av menneskerettighetsteamet går mye av tiden med til to store prosesser i Genève på dette feltet: Norge som observatør under FNs menneskerettighetsråds 40ende sesjon, samt de periodiske landhøringene gjennom UPR-mekanismen (Universal Periodic Review), hvor Norge skal høres i mai. I dette arbeidet lærer man svært mye om ikke bare i tematiske og landsaktuelle problemstillinger innen menneskerettigheter, men også de politiske prosessene rundt dem. Som en del av et lite team får man sjansen til å møte både landerepresentanter og sivilsamfunn fra verden over, og et godt innblikk i Norges menneskerettighetsprioriteringer og arbeidet for menneskerettigheter i multilaterale fora.

Hva gjør praktikantene på jobb?
Som praktikant ved Norges faste delegasjon i Genève blir man tildelt ansvar. En typisk dag starter med forberedelse til et møte i WTO, EFTA eller en av FN-organisasjonene. Oppgaver i forbindelse med møtene vil være rapportskriving samt publisering på nettportal og andre sosiale medier. Praktikanten bør også følge med på all relevant rapportering fra departementet hjemme, utenriksstasjoner og andre instanser. Erfaringene gir god innsikt i hvordan den norske utenrikstjenesten arbeider i multilaterale organisasjoner.

Hva gjør praktikantene ellers?
Genève med sine internasjonale institusjoner og delegasjoner tilbyr et godt praktikantfellesskap. Det er med andre ord lett å knytte mange kontakter. Genève er plassert i hjertet av Europa, og her finnes det gode muligheter for helgeutflukter. I tillegg tilbyr Genève et rikt kulturliv med konserter, festivaler, konferanser og utstillinger.

Høres dette spennende ut? Søk her: 

Praktikantplass FN høst 2019 

Praktikantplass WTO/EFTA 2019