Praktikanter
Fra venstre: Oline Rørstad Bredeli, Amanda Louise Bolann Håland, Villas Vidvei, Kaia Bergeland Kjos, Julia Strindö.

Praktikanter høsten 2022

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold for norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker de diplomatiske forbindelsene til FN, WTO, EFTA og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

Kaia Bergeland Kjos er 22 år gammel og kommer fra Sandnes. Hun går integrert  master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. På fritiden driver hun med politikk, både på  lokalt og nasjonalt nivå. Kaia har også vært engasjert i Model UN, hvor hun  har deltatt  på konferanser i Haag og Lisboa.

Kaia er en del av WTO- og EFTA-teamet på delegasjonen. I tillegg til tvisteløsning og arbeidet med å få på plass et operativt ankeorgan, dekker hun også miljø, likestilling, vare- og tjenestehandel i WTO.

 

Julia Strindö er 23 år og kommer fra Asker. Hun går integrert master i rettsvitenskap og bachelor i kinesisk ved Universitetet i Bergen. Ved siden av studiene har hun hatt flere frivillige verv i studentforeninger som f.eks. FN-studentene Bergen. Tidligere har hun vært delegat for European Law Students Association (ELSA) i Genève og deltatt på Model UN.

Julia er en del av menneskerettighetsteamet på FN-delegasjonen. Arbeidet er sentrert rundt sesjonene i menneskerettighetsrådet, nasjonale landhøringer (UPR) og møter med andre delegasjoner, NGOer og sivilt samfunn. Denne høsten preges i stor grad av sesjon i menneskerettighetsrådet og forberedelser til UPR i november.

 

Villas Vidvei er 23 år og kommer fra Oslo. Han studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har utdanning fra Forsvaret. Gjennom sin tid i Forsvaret var Villas blant annet seks måneder i Mali, hvor han fikk sett FNs operasjoner på bakkenivå.

Villas er en del av det humanitære teamet på FN-delegasjonen. Han støtter arbeidet rundt humanitære kriser og følger ulike landsituasjoner, spesielt relatert til flyktninger og migrasjon. I tillegg følger han delegasjonens arbeid innenfor beskyttelse av sivile, nedrustning og klimaspørsmål.

 

Amanda Louise Bolann Håland er 24 år og kommer fra Bergen. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap ved  universitetet i Uppsala, og har vært på utveksling ved Sciences Po i Paris. Ved siden av studiene har Amanda blant annet vært aktiv i organisasjoner som European Youth Parliament, Changemaker og ANSA. 

Amanda er en del av WTO-teamet på delegasjonen hvor hun blant annet følger handel og utvikling og immaterielle rettigheter. Denne høsten blir det særlig interessant å følge forhandlingene om e-handel og investeringsfasilitering for utvikling, som hun også jobber med.

 

Oline Rørstad Bredeli er 24 år og kommer fra Levanger. Hun går integrert master i rettsvitenskap og bachelor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene har hun erfaring som saksbehandler i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Hun har også vært delaktig i Redd Barnas arbeid med flyktninger og jobbet med likestilling for Plan International Norge.

Oline er en del av teamet for global helse på FN-delegasjonen. Hun følger særlig Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS). Tematikken er sentrert mot pandemiberedskap, ikke-smittsomme sykdommer og seksuelle- og reproduktive rettigheter (SRHR). Denne høsten preges av arbeidet om utformingen av en verdensomspennende pandemitraktat, samt forberedelser til neste års helseforsamling.

 

Hva gjør praktikantene på jobb?

Som praktikant ved Norges faste delegasjon i Genève blir man tildelt ansvar. En typisk dag starter med forberedelse til møter i WTO, EFTA eller en av FN-organisasjonene. Oppgaver i forbindelse med møtene vil være rapportskriving, samt publisering på nettportal og i sosiale medier. Praktikanten bør også følge med på relevant rapportering fra både departementet hjemme og andre utenriksstasjoner. Erfaringene gir unik innsikt i hvordan den norske utenrikstjenesten arbeider i multilaterale organisasjoner.

 

Hva gjør praktikantene ellers?

Genève, med sine internasjonale institusjoner og delegasjoner, tilbyr et spennende og livlig praktikantfellesskap, med gode muligheter for å knytte nye kontakter. Genève ligger i hjertet av Europa, med mange gode muligheter for helgeutflukter til både høyfjell og storbyer. I tillegg byr Genève på et rikt kulturliv med konserter, festivaler, konferanser og utstillinger.

 

Høres dette spennende ut? Søk her:

 

Praktikantopphold WTO/EFTA delegasjonen Genève våren 2023 - Norway in Geneva

Praktikantopphold FN delegasjonen Genève våren 2023 - Norway in Geneva