Høstens praktikanter

Praktikanter høsten 2017

Vil du oppleve Norges rolle i multilateralt diplomati på nært hold? Norges faste delegasjon til Genève tilbyr praktikantopphold til norske studenter hvert semester. Delegasjonen dekker diplomatiske relasjoner til FN, WTO og flere andre internasjonale organisasjoner i Genève. Dette er en unik mulighet til å oppleve Norges arbeid på en global arena.

| 3. november 2017

Praktikanter ved FN-delegasjonen

Hedda Gudim, 22, fra Oslo. Har en bachelorgrad i internasjonal utvikling og filosofi fra McGill University i Montréal i Canada, med utveksling til Sciences Po i Paris. Tidligere aktivt hovedstyremedlem i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) og i landsstyret i ANSA Canada, og en ivrig fundraiser hos Norges Røde Kors de siste tre årene. Ønsker videre å ta en master i statsvitenskap eller rettsvitenskap.

Er nå en del av det humanitære teamet på delegasjonen og følger tett saker som handler om flukt og migrasjon, spesielt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og den Internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Hverdagen opptas ofte av spennende møter om utformingen av den globale plattformen for flyktninger og migranter som forventes vedtatt neste år.

Julie Bjander, 23, fra Bergen. Har en bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo (UiO), samt kortere studieopphold i Japan og India. Ved siden av studiene har hun erfaring fra frivillige organisasjoner og journalistisk arbeid. Etter jul venter jusstudier.

Hun er en del av delegasjonenes team for global helse, og dekker i hovedsak Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNAIDS). Ikke-statlige organisasjoner følges også opp. Helse er et svært variert område, som dekker alt fra tobakksindustrien til seksuelle- og reproduktive rettigheter (SRHR). Dette semesteret arbeides det spesielt fram mot WHOs ekstraordinære styremøte i november og UNAIDS’ styremøte i desember.

Malini Rongen Parghi Breivega, 24, fra Bergen. Har en bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO. Tidligere har hun også studert medievitenskap, samt studert i Barcelona og København. Hun har jobbet som journalist, med kommunikasjon for UiO, og vært frivillig for blant annet Norsk Folkehjelp. I fremtiden ønsker hun å ta en mastergrad i statsvitenskap eller internasjonale relasjoner.

Som en del av det humanitære teamet på FN-siden dekker Breivega et bredt og variert fagfelt. Området omfatter blant annet beskyttelse av sivile, generelle humanitære spørsmål, forebygging, nedrusting, klima, innovasjon og samarbeid med privat næringsliv. Dette semesteret har særlig Rohingya-krisen og samarbeid mellom humanitære- og private aktører vært aktuelt.

Marthe Kielland Røssaak,24, fra Oslo. Har en LL.B. i jus og politikk fra University of Essex i England. Tidligere har hun drevet med frivillig arbeid i Sierra Leone, Nepal og USA, og jobbet som ekstrabetjent i forvaringsanstalt i Norge i feriene. På universitetet var hun redaktør for studenttidsskriftet og praktikant i Essex Transitional Justice Network. Neste høst blir det fortsettelse av jusstudier i England.

Som en del av menneskerettighetsteamet på delegasjonen går mye av tiden med på å følge de relevante prosessene i FN. Dette semesteret innebærer dette blant annet 36. sesjon i FNs Menneskerettighetsråd og 28. sesjon av de periodiske landhøringene (Universal Periodic Review) for å nevne noen hovedprosesser. I tillegg skal Norge evalueres under den 68. sesjonen i FNs Kvinnekomité. Mye av teamets arbeid går også ut på tett kontakt og samarbeid med sivilsamfunn fra hele verden, som gir en unik innsikt i det brede og spennende menneskerettighetsarbeidet som gjøres verden over.

Praktikanter ved WTO/EFTA-delegasjonen

Gyrid Espeland, 23, studerer statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, og har tidligere studert fransk ved Universitet i Bourgogne. Hun fullfører bachelorgraden til sommeren, og vil fortsette med en master i statsvitenskap høsten 2018.

Områdene hun dekker i WTO er blant annet tvisteløsning, regelverksforhandlinger, miljø og landbruk. Denne høsten er det spesielt interessant å følge forhandlingene om fiskerisubsidier, der medlemmene jobber intensivt for å nå en avtale innen WTOs 11. ministerkonferanse i desember i år.

Jonas Lier Gjærum, 23, går siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, og har utvekslet til University of California, Berkeley. Ved siden av studiene har han blant annet drevet med markedsarbeid i studentforeningen ved NHH og holdt eksamenskurs for andre studenter.

I WTO dekker han spørsmål relatert til handel og utvikling, mikro, små og mellomstore bedrifter, elektronisk handel og tjenestehandel. Han dekker også EFTA, hvor Brexit er et av de mest interessante temaene denne høsten.

Livet på delegasjonen

Praktikantoppholdet så langt har vært innholdsrikt og spennende, og praktikantene gis ansvar og oppgaver fra dag én. Både på FN- og WTO/EFTA-siden er deltakelse på, og rapportering fra, møter i de respektive organisasjonene sentrale oppgaver. Man får også muligheten til å delta på arrangementer innen en rekke temaer, og lære mer om det man interesserer seg for. Dette gir unik innsikt i hvordan store multilaterale organisasjoner som FN og WTO arbeider, og hvordan Norge samarbeider med disse.

Ingen uke på FN-delegasjonen er lik. Avhengig av teamet man inngår i, kan man den ene dagen delta på møter om en humanitær krise, slik som den dramatiske situasjonen for Rohingya-befolkningen i Bangladesh og Myanmar, og om samarbeid mellom humanitære- og private aktører. Den neste dagen kan man delta på spennende forhandlinger av den årlige resolusjonen til FNs høykommissær for flyktninger, være med på forum om mental helse i WHO, eller delta i orienteringsmøter om økende trusler mot menneskerettighetsforsvarere i Kambodsja.

Med store hendelser i internasjonal politikk som kan påvirke verdenshandelen, er det spennende tider også på WTO/EFTA-delegasjonen. En typisk dag innebærer gjerne deltakelse på og rapportering fra møter i organisasjonene. Møtene gir variert innsikt i mange handelspolitiske emner. Dette kan være alt fra informative sesjoner om hvordan elektronisk handel kan hjelpe små selskaper å ekspandere internasjonalt, til debatter om hvilke handelsregler som egner seg best for å hjelpe utviklingsland til å gjøre økonomiske fremskritt.

Livet i Genève

Genève er en svært internasjonal by og en gullgruve for praktikanter. Her er det praktikanter, NGO-ansatte og diplomater fra hele verden, som gjør det til et perfekt sted å knytte relevante kontakter. Nettverket av praktikanter er både stort og aktivt og gjør det lett å finne nye venner. Det er for eksempel sosiale arrangementer i byen for praktikanter hver uke i regi av Genèves egen praktikantforening. Genève kan ellers by på et fantastisk ost- og vinmarked på Place des Grottes hver uke, Bains des Paquis med Genèves beste fondue og badested rett ved innsjøen, og en svært hyggelig gamleby for å nevne noe. Det skorter heller ikke på muligheter for å oppleve fin natur og mektige fjell i nærliggende byer, med Chamonix, alpene og Jura-fjellene som nærmeste nabo. Genève er dessuten en relativt liten by, noe som gjør det enkelt å få oversikt og komme seg raskt inn i hverdagen med alt Genève har å by på.