Praktikanter.jpg

Meet the interns at the Norwegian Mission this semester

Do you want to experience Norwegian engagement in multilateral diplomacy? The Norwegian Permanent Mission to the UN in Geneva offers internships to Norwegian students. Our Mission in Geneva covers multilateral affairs and diplomatic relations with the United Nations, WTO and many other international organizations. This is an unique opportunity to experience Norway’s role and engagement in multilateral diplomacy.

Ny vår, nye praktikanter. De er alle sammen godt i gang med å dekke sine respektive fagområder, og allerede nå ser vi etter nye praktikanter for høsten 2017. For å gi et innblikk i hvordan en praktikants hverdag kan arte seg, har vi intervjuet vårens praktikanter ved delegasjonen i Genève.

 

Vårens praktikanter

Marthe Eikeskog, 22, fra Tysvær, er på fjerde studieår av en integrert master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Ved FN-delegasjonen dekker hun internasjonale arbeidslivsspørsmål. Kontakt: Marthe.Eikeskog@mfa.no

Nadine Aabø Mellem, 24, fra Oslo, har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. Ved FN-delegasjonen dekker hun humanitære spørsmål og nedrustning. Kontakt: Nadine.Aabo.Mellem@mfa.no

 

Kristian Halbakken Torp, 22 år, fra Oslo, er på tredje studieår av en bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Ved delegasjonen dekker han menneskerettighetsspørsmål. Kontakt: Kristian.Torp.Halbakken@mfa.no

 

Mikael Hiberg Naghizadeh, 24, fra Levanger, har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i International Relations fra London School of Economics and Political Science samt har søkt ytterligere studier i denne retning. Ved WTO dekker han handelspolitiske spørsmål og prosesser, med fokus på utvikling. Kontakt: Mikael.Hiberg.Naghizadeh@mfa.no

 

Milla Sandborg Mathisen, 23, fra Oslo, har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, og har begynt på førsteåret av masteren i statsvitenskap. Ved WTO/EFTA-delegasjonen dekker hun handelspolitiske spørsmål og prosesser, med fokus på miljø og tvisteløsning. Kontakt: Mildred.Sandborg.Mathisen@mfa.no

 

Synnøve Ravnestad Eikefet, 25, fra Dale i Hordaland, har fullført et årsstudium i psykologi ved NTNU, et årsstudium i medisin ved Københavns Universitet, og har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Ved FN-delegasjonen dekker hun globale helsespørsmål. Kontakt: Synnove.Ravnestad.Eikefet@mfa.no

 

Livet som praktikant

 

Hva slags bakgrunn må man ha for å være praktikant?

Det kan være en fordel å ha en samfunnsvitenskapelig, økonomisk eller juridisk bakgrunn, og å ha konkrete erfaringer fra organisasjonsarbeid, feltarbeid eller lignende. Erfaring fra utlandet teller også positivt. Det er ikke nødvendigvis viktig å ha detaljkunnskap på forhånd om de områdene man skal dekke ved delegasjonen, det er vel så viktig å vise engasjement, ta initiativ og ha evnen til å raskt sette seg inn i nye saksfelt.

Hvordan ser en vanlig dag ut for praktikantene ved delegasjonen?

Dagene er relativt ulike både for hver enkelt praktikant, og på tvers av de ulike saksområdene, men til felles for alle praktikantene er en stor grad av møtedeltagelse i ulike FN-/EFTA-/WTO-fora, hos andre delegasjoner eller organisasjoner og rapportskriving fra ulike møter. Rapportene blir deretter sendt hjem til Utenriksdepartementet, og andre departement i Oslo. En del tid går også med til å skrive saker for delegasjonens nettside og til å oppdatere delegasjonens Twitter-konto.  

 

Hva er det beste med å være praktikant?

Det beste med å være praktikant er at man får et innblikk i hvordan Norge jobber i multilaterale organisasjoner. Man får mulighet til å oppleve forhandlingsprosesser og diskusjoner på nært hold, se hvordan saker utvikler seg over tid, hvordan norsk politikk gjøres om til praksis, samt se fordeler og ulemper ved de store internasjonale organisasjonene som FN og WTO. Praktikantene ved delegasjonen blir gitt mye ansvar, og læringskurven er bratt, men man får god støtte og opplæring fra de andre ved delegasjonen.

 

Hvordan er det å bo i Genève?

Genève er en veldig internasjonal by, som det er fantastisk å være praktikant i. Her er det praktikanter, organisasjonsfolk og diplomater fra hele verden. Man får møte interessante mennesker fra andre delegasjoner, politiske organisasjoner og forskningsinstitusjoner nesten daglig. Det er et godt nettverk av praktikanter som er i samme situasjon, ny i en ukjent by, og derfor er det veldig lett å finne nye venner. Det er for eksempel sosiale arrangement i byen for praktikanter hver uke, som er åpent for de som ønsker. Ellers er det mange andre aktivitetsmuligheter: Det er et fantastisk ost- og vinmarked hver uke, som er et glimrende sted å møte andre, det er flere flotte bruktmarkeder, man kan bade i innsjøen, sykle etc. Beliggenheten er dessuten strålende med tanke på fjellturer og utflukter til andre land og byer i Sveits. Siden byen er relativt liten er det fort gjort å få oversikt.

 

Søknadsfristen for å bli praktikant ved den norske FN delegasjonen

eller WTO/EFTA delegasjonen høsten 2017 er 20.mars. Ta gjerne kontakt med en av de nåværende praktikantene om du har noen spørsmål om hvordan det er å være praktikant.