Foto: lars jakobsen DSS - Photo:Foto: lars jakobsen DSS
Foto: lars jakobsen DSS Foto: lars jakobsen DSS

LEDIG MIDLERTIDIG STILLING VED NORGES FASTE DELEGASJON I GENÈVE

Norges faste delegasjon i Genève representerer norske myndigheter i de ulike FN-organisasjoner, Verdens Handelsorganisasjon, EFTA og andre internasjonale organisasjoner som har hovedsete i Genève.   Delegasjonen har i dag en fast stab på 29 personer, inkludert en ambassadør til FN og andre internasjonale organisasjoner og en ambassadør til WTO og EFTA. Delegasjonen har kontorer i bydelen Petit-Saconnex i Genève.

Det søkes etter en lokalt ansatt saksbehandler i midlertidig stilling med ansvar innenfor humanitære spørsmål og nedrustning.

Stillingen er en heltidsstilling med varighet i elleve måneder. Ønsket tiltredelse 10. januar 2019.

Generelt

Arbeidet med humanitære spørsmål er høyt prioritert av norske myndigheter og utgjør en sentral og økende del av den norske delegasjonens arbeid i Genève.  Vi søker en lokal medarbeider (saksbehandler) som skal inngå i delegasjonens humanitære team. Teamet dekker et bredt saksfelt knyttet til humanitær respons og humanitær politikk, flukt og migrasjon, beredskap, klimaendring og forebygging, næringslivsfremme, beskyttelse av sivile og nedrustning. Delegasjonen jobber nært med FN-organisasjonene (herunder bl.a. UNHCR, UNICEF, WHO, WFP, OCHA, IOM og UNDP), andre internasjonale organisasjoner, det internasjonale Røde Kors systemet og sivilt samfunn. Kontakt med andre lands delegasjoner er en sentral del av arbeidet. Engasjementet er konkret knyttet til midlertidig økt ressursbehov i forbindelse med det norske presidentskapet for Minekonvensjonen og konvensjonens fjerde tilsynskonferanse som finner sted i november 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i delegasjonens team for humanitært arbeid, og utføre varierte saksbehandleroppgaver, herunder representere Norge i multilaterale og andre internasjonale organisasjoner i Genève, og bidra til delegasjonens rapporteringsvirksomhet. Gjennomføring av det norske presidentskapet for Minekonvensjonen i samarbeid med ansvarlige utsendte medarbeidere vil utgjøre en betydelig del av arbeidet.
 • Konkrete oppgaver for øvrig vil sees i sammenheng med kompetanse, erfaring og interesser og den generelle arbeidsfordelingen i det humanitære teamet.

Kvalifikasjoner

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kjennskap til FN-systemet, internasjonale humanitære aktører, hjelpeorganisasjoner og det internasjonale Røde Kors systemet.
 • Kjennskap til systemer og mekanismer i humanitært arbeid og/eller nedrustning.  
 • Forståelse av hvordan humanitær innsats fungerer i felt.
 • Kjennskap til Minekonvensjonen er en fordel.
 • Godt politisk skjønn
 • Søkere bør inneha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Sveits.

Søkere som ikke har skattetilhørighet i Sveits, vil bli underlagt norsk beskatning.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og arbeide godt i team
 • Gode kontaktskapende evner og evne til nettverksbygging
 • God evne til å sette seg inn I nye oppgaver
 • Være løsnings- og resultatorientert
 • Være serviceinnstilt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Avlønning er avhengig av kvalifikasjoner.

Søknad og CV sendes senest innen 16.11.08
 Norges faste delegasjon i Genève
 35 bis Avenue de Budé
 1202 Genève

eller til mission.geneva@mfa.no

Merk søknaden med «søknad+ navn».

For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med ministerråd Trine Heimerback, tlf. 022 918 0404, trine.heimerback@mfa.no eller ambassaderåd Ingunn Vatne
tlf. 022 918 0408, ingunn.vatne@mfa.no