Embassy building.jpg

Om ambassaden

Diplomatiske forbindelser med Litauen ble gjenopprettet i august 1991 etter at Litauen igjen ble et fritt land. Siden da har Norge hatt et tett samarbeid med Litauen innen økonomisk og sosial utvikling i tillegg til å bistå litauisk integrasjon i euroatlantiske institusjoner.

K. Kalinausko g. 24
3rd floor
LT-03107 Vilnius
Lithuania

Samarbeidet kommer på spissen i konteksten av «Nordic-Baltic Eight» bestående av det Nordiske råd (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland) og Østersjøsrådet (Litauen, Estland og Latvia). Deltagelsen i europeiske samarbeidsinstitusjoner har også ført Norge og Litauen tettere sammen hvor særlig EØS-finansieringsordningene er et viktig element i Norges bilaterale forbindelser med Litauen. I dag har Litauen en ambassade i Oslo og Norge har en ambassade i Vilnius og honorære konsulater i Kaunas og Klaipeda.

Ambassadens ansatte dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer saker om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker.

I 2019 holder Norges ambassaden stengt følgende dager: 1.januar, 11.mars, 18-19.april, 22.april, 1.mai, 17.mai, 10.juni, 24.juni, 15.august, 1.november, 25-26.desember.