Bo og arbeide i Irland

Dersom du har planer om å flytte til Irland eller har flyttet og ønsker mer informasjon, finner du dette under.

Norske borgere trenger ikke visum eller oppholdstillatelse når de flytter til Irland. Mer informasjon om hva som er nødvendig for å bo her, finnes på siden til Citizen Information Ireland.

De som bor i Norge, men ikke har norsk statsborgerskap eller er EU-borgere, må kontakte den irske ambassaden i Oslo for mer informasjon om hva som er nødvendig før de flytter.