Hva kan ambassaden bistå med

Alle norske statsborgere skal kunne forvente tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet. Hvilken hjelp som norske myndigheter kan tilby er regulert i utenrikstjenesteloven, og kan avhenge av hvilket land man befinner seg i og hvorvidt man er på kortere opphold eller er fast bosatt i utlandet.

Informasjon om hvilken bistand ambassader kan yte og hvilke saker vi ikke kan bistå med er tilgjengelig på UD's reiseinformasjon.