Om ambassaden

Velkommen til Den kongelige norske ambassade i Beijing, Kina. Ambassadens oppgave, i samarbeid med generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou, er å styrke og fremme forholdet mellom Norge og Kina i tråd med regjeringens prioriteringer og årlige virksomhetsplaner.

Ambassadens ansvarsområder omfatter blant annet besøk, rapportering, fremme av økonomisk sammarbeid og handel, samarbeid innen miljøvern, utviklingssamarbeid, fremme av norsk kultur, konsulær bistand og utstdelse av norske visum til kinesiske borgere. Inovasjon Norge er samlokalisert med ambassaden.

Ambassaden har det administrative ansvaret for følgende provinser: Beijing, Chongqing, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Indre Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Tibet, Xinjiang og Yunnan. Ambassadøren i Beijing er også akkreditert til Mongolia.

Ambassaden ligger i diplomatområdet Sanlitun, ca. 6 km nordøst for Tiananmen og Den forbudte by. Byggene er tegnet av den norske arkitekten Rolf Ramm Østgaard og sto ferdig i 1972. Ambassadørens residens befinner seg også inne på ambassadens område.

 

Addresse

1 Dong Yi Jie

San Li Tun 

Beijing, China

Postnummer: 100600

 

Kontaktinformasjon

Telefon: +86 10 8531 9600

Telefon (fra Norge): +47 2395 6600

Telefaks: +86 10 6532 2392

E-post: emb.beijing@mfa.no