Studentpraktikant

Få et innblikk i hverdagen ved ambassaden i Beijing eller ved konsulatet i Shanghai.

Ambassaden og generalkonsulatene i Kina tilbyr praktikantplasser hver høst og hver vår.

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad og kandidatene må ha norsk statsborgerskap. Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Du kan lese mer om studentpraktikantordningen på regjeringens nettsider.