Globalskolen - 照片:Globalskolen
Globalskolen

Globalskolen - Nettundervisning for norske barn i utlandet.

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til norske barn i grunnskolealder som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet.

Undervisningstilbudet skjer via internett og er ukeplanbasert. Elever og lærer behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Fordi lærer og elev ofte er i ulike tidssoner, går kommunikasjonen via læringsplattformen Canvas. 

Tilbudet er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. 

Hvem kan søke? 
Norske elever i grunnskolealder som bor i utlandet i minimum ett semester, og som deltar på en lokal eller internasjonal skole. Tilbudet gjelder for elever som

  • er norsk statsborger og har norsk personnummer
  • er mellom 6 og 16 år
  • bor i utlandet i minimum ett semester (seks måneder)
  • deltar på lokal eller internasjonal skole

Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalsidens nettsider: https://globalskolen.no/ 

Søknadsfrister: 
Høstsemesteret 30. august
Vårsemesteret 30. januar