Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Globalskolen.jpeg

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til norske barn i grunnskolealder som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet.

Undervisningen på Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.

Tilbudet er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden senest 30. januar.