Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søknad om pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. For å søke om et nytt pass i Kina må du kontakte ambassaden i Beijing, nærmeste generalkonsulat eller konsulat på forhånd for å avtale tid om dette.

For å avtale tid for å søke om et nytt pass ved ambassaden i Beijing, send en e-post til [email protected] 

For å avtale tid for å søke om et nytt pass ved konsulatene, finner du deres kontaktinformasjon her:

 

Her følger videre informasjon for passøkere og hva som kreves av dokumentasjon for personer bosatt i eller som søker fra Kina.