Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Team Norway

Den norske ambassaden i Abu Dhabi arbeider for å fremme norsk næringsliv og profilering av Norge i De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait. Dette gjør vi gjennom Team Norway- samarbeidet med Innovasjon Norge og Norwep (Norwegian Energy Partners). Muligheter for norske bedrifter befinner seg særlig innen olje- og gassektoren, maritim sektor, digitalisering og akvakultur.

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for norsk næringsliv internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og initiativer.

Hovedoppgaven for Team Norway er å bidra til å utnytte potensialet for handel og næringslivssamarbeid mellom Norge og landene vi dekker. Arbeidet handler i stor grad om å støtte opp om prosjekter og aktiviteter drevet frem av næringslivet selv. Andre aktiviteter kan være organisering av nettverksarrangementer, støtte til markedsundersøkelser og annen type bistand til norske bedrifter som ønsker seg inn på markedet.

Ambassaden i Abu Dhabi

Ambassaden i Abu Dhabi arbeider med å skaffe økonomisk og politisk innsikt i lokale og regionale forhold. Ambassaden har tilgang til politiske beslutningstakere, myndigheter og interesseorganisasjoner. Ambassaden kan bistå næringer, institusjoner og enkeltbedrifter med å finne de rette lokale kontaktene, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Ambassaden kan bistå med å skape møteplasser, eksempelvis gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer og gjennom enkeltstående møter. Ambassaden får årlig tildelt midler for å fremme norsk næringsliv, som benyttes på bakgrunn av etterspørsel fra norsk næringsliv. 

Kontaktinformasjon ambassaden i Abu Dhabi: emb.abudhabi@mfa.no

Innovasjon Norge

imagep3xa6.png

Innovation Norge i Midtøsten opererer som den kommersielle delen av den norske ambassaden i Abu Dhabi og leder er anmeldt som handelsråd for Norge. Innovasjon Norge jobber for å fremme bilateral handel mellom Norge, De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait og tilbyr en rekke tjenester for norske selskap som er eller ønsker å etablere seg i regionen.

Innovasjon Norge hjelper norske selskap å lykkes i det lokale markedet gjennom rådgivning, tilby markedsinformasjon, gjøre partnersøk, legge til rette for møter, arrangere nettverks arrangement, være vert for norske paviljonger på relevante utstillinger og messer, og representere norske selskap i området.

For spørsmål eller bekymringer angående handelsrelaterte spørsmål, vennligst kontakt oss på dubai@innovasjonnorge.no eller +971 50 165 8497

Norwep

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er etablert for å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk energiindustri gjennom tilrettelegging av næringens internasjonale forretningsaktiviteter. Vi har 280 partnere og bedriftsmedlemmer fra norsk offshore, energi og maritim sektor.

NORWEP har 3 kontorer i midtøsten: i Dubai, Abu Dhabi og Saudi Arabia. NORWEP jobber tett med norske selskaper for å bistå og gi råd om markedsadgang, markedssituasjonen og hvordan å etablere seg i regionen. NORWEP arrangerer også nettverksmøter, workshops og møter med beslutningstakere i National oil companies (NOCs), International Oil Companies (IOCs), Engineering, Procurement and Engineering Companies (EPCs), m.fl.

Kontaktperson i NORWEP er Nasrollah Gharesifard.

Kontaktinformasjon: nasghar@norwep.com