Norsk i De forente arabiske emirater

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

 

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i
grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde
kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som
andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,
https://globalskolen.no/

Søknadsfrister
-For vårsemesteret 30. januar
-For høstsemesteret 30. august