Norsk i De forente arabiske emirater

Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

 

 

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole. Det gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

15 leksjoner á 90 minutter
Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.

Utvidet søknadsfrist
Søknadsfristen for høstsemesteret 2022 er utvidet til 8. september.

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemside.