Norsk i Tyrkia

Offentlige tjenester i Tyrkia

Informasjon om offentlige tjenester i Tyrkia finner du på nettsidene til tyrkiske myndigheter. Tyrkiske myndigheter har også en egen nettside for informasjon til utenlandske borgere i Tyrkia.

 

Den tyrkiske ambassaden i Oslo

Spørsmål angående tyrkisk regelverk og tyrkiske formaliteter kan også rettes til den tyrkiske ambassaden i Oslo.

 

Sjømannskirken i Alanya

Sjømannskirken er både kirke, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn og andre skandinavere i Alanya-området. Informasjon om Sjømannskirken i Alanya finnes på deres nettsider.

 

Å flytte til utlandet med barn

Veileder utarbeidet av Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet finnes på regjeringen.no.

 

Kompletterende norskundervisning for barn og ungdom

Norske familier med barn i grunnskolepliktig alder i utlandet kan få nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE gjennom Globalskolen eller Norskskolen. Norgesskolen tilbyr også en to og en halv ukes sommerskole i norsk språk og kultur.

 

Nyheter og arrangementer

Se nyheter og arrangementer nederst på forsiden.