Søknad om pass

Har du behov for å fornye ditt ordinære pass er hovedregelen at du må fremme en søknad ved ambassaden i Madrid.

Har du behov for å fornye ditt ordinære pass er hovedregelen at du må fremme en søknad ved ambassaden i Madrid eller hos passutstedende myndighet i Norge.

Den norske ambassaden i Madrid besøker med visse mellomrom områder i Spania hvor det er mange fastboende nordmenn. Et av formålene med disse besøkene er å gjøre det mulig, for fastboende norske borgere som av helsemessige eller andre helt spesielle årsaker ikke kan komme til Madrid, å søke om fornyelse av pass på nærmeste honorære konsulat.

Ambassaden gjennomfører passreiser til enkelte konsulater blant annet basert på antall nordmenn i området og geografisk beliggenhet. 

Ambassaden ber om at de som har behov for å søke om pass kontakter sitt respektive konsulat for å bestille tidspunkt for oppmøte. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Passgebyret betales med bankkort. 

 

Nedenfor følger reisekalenderen for våren 2024:

Konsulat

Dato

Alicante

20. og 21. februar 2024

Malaga

6. og 7. mars 2024

Las Palmas de Gran Canaria 

20. og 21. mars 2024

Palma de Mallorca 

4. april. 2024