Pass

Pass og timebestilling

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass, må gjøre dette gjennom personlig fremmøte og etter avtale. Dette gjelder også for barn under 18 år.

Norske borgere som oppholder seg i Spania kan søke om biometriske pass ved den norske ambassaden i Madrid. Alle søkere må bestille en avtale på forhånd for å søke om pass. Dette gjøres via vårt timebestillingsystem.

Ambassaden ønsker å gjøre oppmerksom på at Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Les mer om pass og ID-kort på Politiets hjemmeside.

Søknad om pass for voksne

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden:

  • Gyldig legitimasjon som pass, førerkort, bankkort med bilde eller lignende

Norske statsborgere som er født i utlandet bes også være spesielt oppmerksomme på at man i mange tilfeller må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Les mer på Utlendingsdirektoratets hjemmesider.

Passgebyr: Ordinært pass til søkere over 16 år 120 euro

Søknad om pass for barn under 18 år

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden (barnet må være med):

  • Pass
  • Fødselsattest ved søknad om førstegangspass
  • Begge foreldrenes originale pass

Barnet må være til stede ved søknad om pass. I tillegg må minst én forelder eller foresatt være med, og denne må kunne legitimere seg.

Dersom det foreligger felles foreldreansvar  må begge foreldre samtykke til at det utstedes pass til barnet. Original og datert fullmakt og gyldig legitimasjon (eller notarialbekreftet kopi av legitimasjon) fra den andre forelderen eller foresatte dersom vedkommende ikke selv kan være med.

Les mer om fullmakt og last ned fullmaktsskjema på Politiets hjemmesider.

Generell informasjon om pass

Passets varighet:

  • Barn under 5 år: 2 år
  • Barn mellom 5 og 10 år: 3 år
  • Barn mellom 10 og 16 år: 5 år
  • Voksenpass: 10 år

Passgebyr:

  • Barn under 16 år: 70 euro

Ambassaden tar kun imot betaling med bankkort.

 

Utlevering av nytt pass: Pass hentes normalt ved ambassaden i Madrid eller nærmeste konsulat etter avtale.

Obs! Du må ta med ditt gamle pass når du skal hente det nye.