Nødpass

Dersom du mister eller blir frastjålet passet ditt, kan du søke om å få utstedt nødpass for hjemreisen til Norge ved ambassaden i Madrid eller ved enkelte konsulater.

Tap eller tyveri av pass skal meldes til spansk politi. Du kan søke om nytt ordinært pass ved ambassaden i Madrid. Dersom det ikke er tid til å utstede et ordinært pass før din hjemreise til Norge, kan du fremme søknad om nødpass. Du kan få utstedt nødpass ved ambassaden i Madrid eller ved et av følgende konsulat; Las Palmas de Gran Canaria , Tenerife og Palma de Mallorca.

Kriterier og krav for å kunne søke nødpass:

  • Du må kunne fremlegge dokumentasjon for reisen
  • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, som ID-kort, førerkort, bankkort med bilde eller lignende
  • Du må fremvise politirapport
  • Du må ha med to passbilder
  • Du må betale et gebyr på 160 euro. Obs! Konsulatene i Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife og Palma de Mallorca tar kun imot kontanter.
  • Nødpasset er kun gyldig for én reise. Du må levere nødpasset til grensekontrollen når du ankommer Norge
  • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om samtykke som ved vanlige pass, se pass til barn og ungdom under 18 år.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.