Team Norway

Team Norway er et samarbeid mellom ambassaden i Madrid, Innovasjon Norge, Sjømatrådet og Spansk-norsk handelskammer. Det tar sikte på å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania.

Deltagerorganisasjonene har i flere år samarbeidet med å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania. På initiativ av norske myndigheter har dette samarbeidet blitt formalisert i prosjektet Team Norway, som dermed utgjør en viktig del av Norges økonomiske diplomati.

Team Norway i Madrid har i fellesskap utviklet en strategi for det næringsfremmende arbeidet med spesifiserte, langsiktige fokusområder og konseptet Brand Norway i Spania – den overordnede strategien for hvordan Norge kommuniseres utad. 

Videre arrangerer Team Norway regelmessige næringslivssammenkomster for norske bedrifter i forskjellige regioner i Spania. Disse fokuserer på de generelle politiske og økonomiske spørsmålene som former forretnings- og investeringsklimaet, i tillegg til spesifikke utfordringer og problemstillinger som norske bedrifter møter i Spania.

For å kunne tilby en mest mulig effektiv bistand til norske bedrifter og investorer har Team Norway i Madrid en klar ansvarsfordeling. Les mer om deltagerorganisasjonenes ansvarsområder og kontaktinformasjon under.