Retningslinjer i en krisesituasjon

En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc.

Nedenstående retningslinjer inneholder anbefalinger om hva den enkelte bør gjøre under en krise, herunder forberedelser i forbindelse med en mulig evakuering.

Det understrekes at publiseringen av disse retningslinjene ikke betyr at den norsk ambassaden i Seoul har vurdert en endring i sikkerhetssituasjonen for norske borgere som oppholder seg i området.

NEDLASTNING AV RETNINGSLINJENE

Last ned retningslinjene for norske borgere i Sør-Korea ved å klikke her.